/  / KE pozwała Polskę za recykling

KE pozwała Polskę za recykling

null
null

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z niewłaściwym wdrażaniem unijnych przepisów dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Jak przypominają przedstawiciele Komisji, dyrektywa w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji ma na celu zapewnienie demontażu i recyklingu pojazdów w sposób bardziej przyjazny dla środowiska.  - Ustanawia przejrzyste cele w zakresie ponownego użycia, recyklingu i odzysku pojazdów i ich części, zmuszając producentów do produkcji nowych pojazdów z uwzględnieniem ich ostatecznego recyklingu. W 2009 r., stwierdziwszy pewne niedociągnięcia w ustawodawstwie polskim w tej dziedzinie, Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Wiele zagadnień zostało następnie uregulowanych, ale w 2012 r. wydano uzasadnioną opinię dotyczącą wciąż nierozwiązanych problemów – możemy przeczytać - w opublikowanym 16 października komunikacie KE.

Polska – zdaniem Komisji - przyznała się do większości braków wskazanych przez Komisję, wyjaśniając, że kwestie te zostaną rozwiązane przez wprowadzenie nowych przepisów w 2013 r. Jak dotąd jednak do polskiego prawa nie wprowadzono żadnych zmian, na jakie nalegała KE. Ta zaś zwraca m.in. uwagę, że polskie przepisy nie zawierają żadnego zobowiązania do zbiórki zużytych części zamiennych (tj. części, które nie mogą być ponownie wykorzystane, a więc muszą zostać poddane recyklingowi). Zdaniem komisji obowiązujące w naszym kraju prawo dyskryminuje ponadto pojazdy, które nie zostały zarejestrowane w Polsce. - Z uwagi na występujące nadal problemy w polskich przepisach wystosowano pozew do Trybunału.– informuje na swoich stronach Komisja Europejska.

Wcześniej w komentarzu przygotowanym dla IBRM Samar, eksperci zwracali także uwagę, że w sprzeczności z unijnym prawodawstwem stoi także obowiązek uiszczenia tzw. opłaty recyklingowej. - Komisja poddała w wątpliwość zasadność obciążania kosztami recyklingu indywidualnych użytkowników aut. Uznano, że jest sprzeczny z dyrektywą, która nakładała ten obowiązek na producentów oraz profesjonalnych importerów. Pomimo zgłaszanych przez Komisję wątpliwości, omawiany przepis nie został do tej pory zmieniony, a opłaty są w dalszym ciągu pobierane – przypominał Krzysztof Kubik, radca prawny w kancelarii prawnej D. Dobkowski, sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce:

Ostatni raz Rada Ministrów rozpatrywała kolejną już wersję „Projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw” 12 sierpnia. Dokument nie został przez rząd przyjęty. Dlaczego? W oficjalnym komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu nie było na ten temat ani słowa. Z informacji uzyskanych przez IBRM Samar w CIR wynikało jednak, że na wniosek premiera niektóre zapisy miały jeszcze zostać poprawione przez wnioskodawcę projektu, czyli Ministerstwo Środowiska.  

Na informacje o pozwie zareagowało resort środowiska, odpowiedzialny za przygotowanie ustawy recyklingowej: - Pilnie pracujemy nad usunięciem niezgodności /…/ Kolejny przewidywany termin rozpatrzenia projektu przez RM to 28 października 2014 r. – poformowało PAP Ministerstwo Środowiska.
Jak dodał w rozmowie z IBRM Samar, Paweł Mikusek, rzecznik prasowy resortu, obecnie ministerstwo „konsultuje” z innymi resortami treść propozycji do przyjęcia przez RM” .

Paweł Janas
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane