/  / Indeks samarDNB | Auta droższe niż przed rokiem

Indeks samarDNB | Auta droższe niż przed rokiem

IBRM Samar|
null
null

Wartość indeksu cen nowych samochodów w Polsce spadła w maju 2015 r. średnio o 5 proc. w porównaniu z kwietniem, natomiast, gdy zestawimy go z wartością uzyskaną w ubiegłym roku obserwujemy wzrost o 1,9 proc. – wynika z zaprezentowanego dzisiaj „samarDNB indeks cen auto-moto”, pierwszego w Polsce wskaźnika zmian cen nowych samochodów.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Indeks to wspólne przedsięwzięcie Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR oraz DNB Bank Polska. Firma doradcza Deloitte jest autorem metodologii liczenia indeksu. Jest to pierwszy tego typu wskaźnik na polskim rynku bazujący na danych zbieranych i sukcesywnie agregowanych od 1998 roku. Pokazuje relacje między cenami pojazdów, a wielkością ich sprzedaży (rejestracji) i odzwierciedla m.in. strukturę sprzedaży pojazdów na rynku. W przeciwieństwie do wielu innych wskaźników gospodarczych, nowy indeks opiera się na pełnych, a nie częściowych, danych zbieranych na krajowym rynku motoryzacyjnym, a co za tym idzie – precyzyjnie pokazuje tempo zmian całego rynku w Polsce. Indeks jest wyliczany i publikowany po 20 dniu każdego miesiąca – na podstawie dostarczanych cyklicznie przez Instytut SAMAR danych dotyczących wielkości sprzedaży i cen jednostkowych wszystkich dostępnych marek samochodów osobowych i dostawczych. - Indeks charakteryzuje się nieporównywalną precyzją w kwestii transparentności i pewności źródeł danych. To prawdziwy barometr bieżącego stanu branży motoryzacyjnej – podkreśla Rafał Antczak, członek zarządu Deloitte Consulting.
 
A konkretnie, czego ciekawego można się dowiedzieć dzięki indeksowi samarDNB? Wartość indeksu dla rynku nowych samochodów  w Polsce spadła w maju 2015 r. średnio o 5 proc. w porównaniu z kwietniem. Spadek ten nastąpił po uprzednim wzroście indeksu w kwietniu o 4,4 proc. w zestawieniu z marcem tego roku. W ujęciu rocznym wartość samarDNB wzrosła w maju 2015 r. średnio o 1,9 proc. r/r, co oznacza lekkie spowolnienie w porównaniu z dynamiką z kwietnia (2,4 proc. r/r). Maj był czwartym miesiącem z rzędu relatywnie niewielkich zmian (wysokie wzrosty w ujęciu rocznym miały miejsce między październikiem 2014 r. a styczniem 2015 r.).
 
To jednak nie wszystko. Tendencje w sprzedaży aut przez poszczególne koncerny motoryzacyjne są mocno zróżnicowane. Dodatkowo autorzy Indeksu poddali analizie 8 koncernów, które odpowiadają za 91 proc. sprzedaży w Polsce.Są to: Grupa Volkswagena, koncern PSA, Toyota, Renault, Opel, Nissan, Hyundai oraz Ford. Spośród nich najbardziej wzrósł indeks aut Grupy Volkswagena (10,9 proc. r/r), co i tak stanowi znaczne spowolnienie w porównaniu z dynamiką odnotowaną w kwietniu br. (21,3 proc. r/r). Znaczny wzrost miał również miejsce w przypadku Toyoty (9,1 proc. r/r). Indeksy dla samochodów produkowanych przez PSA (Peugeot, Citroen), Renault i Forda rosły w tempie umiarkowanym 1-2,5 proc. Wśród pozostałych wspominanych koncernów wartość indeksu zmniejszyła się: Opel: -5,2 proc. r/r, Hyundai: -6,9 proc. r/r, Nissan: -9,8 proc. r/r. Ze względu na duży udział  grupy Volkswagena w sprzedaży (27 proc.) uzyskana wartość indeksu tej Grupy wpłynęła decydująco na wzrost ogólnego indeksu samarDNB w maju tego roku.
 
Porównanie indeksu skumulowanego cen aut i dynamiki płac (przy poziomie w roku 2004 = 100) pokazuje, że po okresie relatywnie dynamicznych wzrostów wartości indeksu w latach 2004-2007 (wynikającego ze zmiany struktury sprzedaży oraz dostosowywania cen do poziomu UE), od roku 2010 średnia wartość indeksu podąża niemal dokładnie za dynamiką płac. W maju 2015 r. skumulowany indeks cen aut wyniósł 168,5 (a więc był o 68,5 proc. wyższy niż w 2004 r.), zaś dla płac – 172,1 (o 72,1 proc. wyższe).  – Indeks wykazuje silną korelację z wynagrodzeniami, ale niekoniecznie musi to oznaczać dostosowywanie się producentów – świadome lub nieświadome - do poziomu dochodów. W większym stopniu może to odzwierciedlać zmiany w strukturze rynku. A te z kolei zależą od kilku czynników takich jak m.in.: polityka rządu, sytuacja makroekonomiczna kraju oraz zmiany przepisów dotyczących emisji spalin (kolejne normy EURO), ale również krajowych norm prawnych (np. przepisów podatkowych). Indeks uwidocznił też relacje, jakie występują pomiędzy poszczególnymi producentami i markami samochodów – wyjaśnia Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.
 
Przedstawiciele banku DNB przekonują z kolei, że samarDNB indeks cen auto-moto w sposób rzetelny i kompetentny obrazuje koniunkturę w branży motoryzacyjnej.  - A jest ona przecież pewnym barometrem dla koniunktury w całej gospodarce. To jednak nie wszystko. Indeks przynosi użytkownikowi konkretne, interesujące informacje. Po pierwsze, będzie on przydatny dla dostawców części samochodowych, stanowiących dzisiaj trzon branży motoryzacyjnej w Polsce. Po drugie, mogą po niego sięgnąć producenci samochodów, którzy będą w stanie porównywać zachowania swoich konkurentów. Wreszcie może on zainteresować konsumentów i generalnie opinię publiczną, która bardzo interesuje się problematyką motoryzacyjną w kraju – twierdzi Artur Tomaszewski, prezes DNB Bank Polska.
 
Dane, które IBRM Samar gromadzi od ponad 20 lat, pozwalają na rzetelne badanie istniejących trendów i szukanie powiązań pomiędzy wskaźnikami opracowanymi dla rynku motoryzacyjnego a gospodarką. - Ich znajomość może ułatwić podmiotom działającym na rynku podejmowanie decyzji dotyczących przyszłego rozwoju. Jego funkcjonalność może wzrosnąć poprzez wprowadzenie dalszych szczegółowych danych dotyczących na przykład aut popularnych oraz segmentu premium - konkluduje Wojciech Drzewiecki, prezes IBRM Samar.

Warto też zwrócić uwagę, że średnia ważona cena sprzedaży auta wzrosła z 55 851 zł w roku 2004 do 90 042 zł w roku ubiegłym (plus 61 proc.) – To efekt polityki cenowej producentów, polityki podatkowej rządu, zmiany obowiązujących norm emisji spalin oraz struktury sprzedaży samochodów. Jeżeli w 2004 roku klienci indywidualni kupili 79 proc. aut, to w roku ubiegłym - zaledwie 39 proc. Różnica między średnią ważoną ceną zakupu przez klienta indywidualnego, a firmą wyniosła w 2014 r. 21 630 złotych. Większy udział klienta instytucjonalnego w zakupach samochodów spowodował zatem wzrost średniej ceny ważonej  - dodaje szef Instytutu Samar.  

 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane