/  / GM ogłasza zysk netto w wysokości 0,9 mld dolarów

GM ogłasza zysk netto w wysokości 0,9 mld dolarów

GM|
null
© Chevrolet
null

Firma General Motors Company ogłosiła zysk netto za pierwszy kwartał przypadający na posiadaczy akcji zwykłych w wysokości 0,9 mld USD lub 0,58 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
W wynik ten wliczona jest strata netto ze zdarzeń nadzwyczajnych, które obniżyły dochód netto o 0,2 mld USD lub 0,09 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję.

W pierwszym kwartale 2012 r. GM osiągnęło zysk netto przypadający na posiadaczy akcji zwykłych w wysokości 1,0 mld USD lub 0,60 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję, wliczając w to stratę netto z nadzwyczajnych zdarzeń w wysokości 0,6 mld USD lub 0,33 USD na jedną akcję.

W pierwszym kwartale bieżącego roku przychody netto wyniosły 36,9 mld USD, w porównaniu do 37,8 mld USD uzyskanych w pierwszym kwartale roku 2012. Skorygowany EBIT wyniósł w pierwszym kwartale 2013 r. 1,8 mld USD w porównaniu z 2,2 mld USD w pierwszym kwartale 2012 r.

Skorygowany EBIT za pierwszy kwartał 2013 roku zawiera 0,1 mld USD kosztów restrukturyzacyjnych.

"Rok 2013 dobrze się zapowiada, ponieważ zwiększyliśmy nasz udział w globalnym rynku, wprowadzając nowe, atrakcyjne produkty, które przyciągają uwagę klientów na całym świecie - powiedział Dan Akerson, prezes i CEO. "Co więcej, odnotowaliśmy również poprawę w Europie dzięki redukcji kosztów i świetnym produktom, jak Opel Adam i Mokka".

Wyniki regionalne
Poczynając od tego kwartału firma GM będzie przedstawiać przychody i zyski w podziale na regiony geograficzne, w których są one generowane (tj. na przychody i zyski osiągane ze sprzedaży samochodu na konkretnym rynku). Wcześniej na wyniki regionalne wpływała również sprzedaż i zyski między regionami.

Wyniki regionalne z ubiegłego roku zostały przeklasyfikowane, aby wszystkie dane były porównywalne. Wyniki finansowe Chevrolet Europe będą nadal zawarte w ramach regionu GM International Operations. Niniejsza zmiana nie ma wpływu na wyniki skonsolidowane.
- GM North America (GMNA) ogłosiło skorygowany EBIT w wysokości 1,4 mld USD w porównaniu z 1,6 mld USD uzyskanymi w pierwszym kwartale 2012 roku.
- GM Europe (GME) ogłosiło skorygowaną stratę EBIT w wysokości (0,2) mld USD w porównaniu ze stratą EBIT w wysokości (0,3) mld USD w pierwszym kwartale 2012 roku.
- GM International Operations (GMIO) ogłosiło skorygowany EBIT w wysokości 0,5 mld USD, w porównaniu z 0,5 mld USD w pierwszym kwartale 2012 roku.
- GM South America (GMSA) uzyskało próg rentowności w porównaniu ze skorygowanym EBIT w wysokości 0,2 mld USD w pierwszym kwartale 2012 roku.
- Zysk przed opodatkowaniem GM Financial wyniósł 0,2 mld USD, w porównaniu z 0,2 mld USD uzyskanymi w pierwszym kwartale roku 2012.

Przepływy pieniężne i płynność finansowa
W pierwszym kwartale 2013 przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej z części motoryzacyjnej wyniosły 0,5 mld USD, a wolne środki pieniężne z części motoryzacyjnej zmniejszyły się o (1,3) mld USD. Zmiana w przepływach pieniężnych w stosunku rok do roku była w głównej mierze spowodowana niższymi dochodami oraz rozkładem wydatków w czasie, co powinno zostać zniwelowane w trakcie roku.

GM zakończyło ten kwartał bardzo dobrą płynnością osiągniętą na działalności motoryzacyjnej w wysokości 35,3 mld USD. Środki pieniężne z działalności motoryzacyjnej oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyniosły 24,3 mld USD w porównaniu do 26,1 mld USD na koniec czwartego kwartału 2012 roku.

"W branży motoryzacyjnej liczy się przede wszystkim doskonały produkt - powiedział Dan Ammann, wiceprezes i dyrektor finansowy. "W tym roku wprowadzimy na rynki całego świata ponad 40 nowych samochodów, skupiając się na ich pomyślnym debiucie rynkowym, co powinno przynieść efekty w tym i w 2014 roku".
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane