/  / Fota przedstawia propozycje układowe

Fota przedstawia propozycje układowe

Fota|

Zarząd spółki Fota SA w nawiązaniu do raportu z 13 września w sprawie ogłoszenia upadłości emitenta z możliwością zawarcia układu podaje do publicznej wiadomości główne elementy propozycji układowych.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Zarząd spółki Fota SA (emitent, dłużnik) w nawiązaniu do raportu z 13 września w sprawie ogłoszenia upadłości emitenta z możliwością zawarcia układu podaje do publicznej wiadomości główne elementy propozycji układowych:

1. Wierzyciele finansowi zabezpieczeni rzeczowo na majątku dłużnika (Kategoria I):
a. umorzenie 20% długu
b. odroczenie spłaty kapitału do 10 miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu, nie wcześniej niż do 30 stycznia 2015 roku
c. spłata pozostałych 80% zobowiązań, począwszy od 11 miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu, nie wcześniej niż od 30 stycznia 2015 roku w drodze stopniowego obniżania (amortyzacji) limitów kredytowych według schematu:
   - 5% kapitału początkowego w 2015 roku
   - 10% kapitału początkowego w 2016 roku
   - 15% kapitału początkowego w kolejnych trzech latach (2017-2019)
   - 20% kapitału początkowego w kolejnych w 2020 roku

d. odsetki naliczane zgodnie z warunkami umownymi obowiązującymi na dzień 1 stycznia 2013 (tj. w warunkach braku naruszeń postanowień umów przez dłużnika) przez cały okres spłaty długu głównego.

2. Pozostali wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo na majątku dłużnika (Kategoria II):
a. umorzenie 20% długu
b. odroczenie spłaty zadłużenia do końca 2 miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu,
c. spłata pozostałych 80% zadłużenia w trzydziestu równych miesięcznych ratach płatnych na koniec każdego kolejnego miesiąca, począwszy od 2 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu
d. umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych

3. Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo powyżej kwoty 100.000 zł (Kategoria III):
a. umorzenie 20% długu
b. odroczenie spłaty zadłużenia do końca 2 miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu
c. spłata pozostałych 80% zadłużenia w trzydziestu równych miesięcznych ratach płatnych na koniec każdego kolejnego miesiąca, począwszy od 2 miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu
d. umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych

4. Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo o wartości wierzytelności od 50.001 zł do 100.000 zł (Kategoria IV):
a. umorzenie 10% długu
b. odroczenie spłaty zadłużenia do końca 4 miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu
c. spłata pozostałych 90% zadłużenia w osiemnastu równych miesięcznych ratach płatnych na koniec każdego kolejnego miesiąca, począwszy od 4 miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu
d. umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych

5. Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo o wartości wierzytelności od 10.001 zł do 50.000 zł (Kategoria V):
a. umorzenie 5% długu
b. odroczenie spłaty zadłużenia do końca 3 miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu
c. spłata pozostałych 95% zadłużenia w dwunastu równych miesięcznych ratach płatnych na koniec każdego kolejnego miesiąca, począwszy od 3 miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu
d. umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych

6. Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo poniżej kwoty 10.000 zł (Kategoria VI):
a. jednorazowa spłata zadłużenia w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu
b. umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych

7. Pracownicy, ZUS, zobowiązania publicznoprawne (jeśli się pojawią do dnia ogłoszenia upadłości) (Kategoria VII):
a. 100% spłaty całości długu obejmującego należność główną z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane