/  / Fiskus odeśle akcyzę do lamusa

Fiskus odeśle akcyzę do lamusa

IBRM Samar |
null
null

Wiesław Jasiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów: Naszym celem jest wypracowanie optymalnego rozwiązania, które z jednej strony zapobiegałoby nieprawidłowościom w opodatkowaniu samochodów osobowych, z drugiej zaś mogłoby być akceptowane społecznie.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Paweł Janas, IBRM Samar:  Dlaczego Ministerstwo Finansów uważa, że przyszedł czas na reformę przepisów dotyczących akcyzy na samochody?

Wiesław Jasiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, generalny inspektor kontroli skarbowej i informacji finansowej: Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy o podatku akcyzowym w zakresie dotyczącym opodatkowania samochodów wyszła jako pierwsza senacka Komisja Infrastruktury. Dla samochodów o pojemności silnika pow. 2000 cm3 zaproponowano obniżenie stawki podatku akcyzowego z 18,6% do 4,6% podstawy opodatkowania. Ze względów fiskalnych propozycja ta nie mogła zostać jednak wsparta przez Ministerstwo Finansów. Senator Grzegorz Peczkis – jeden z inicjatorów zmiany opodatkowania samochodów – wyszedł z roboczą propozycją podatku od samochodów uzależnionego od czynników środowiskowych. Ministerstwo Finansów również dostrzega braki obecnie funkcjonującego systemu opodatkowania samochodów osobowych. Dotyczy to przede wszystkim kwestii klasyfikacji pojazdu do odpowiedniego kodu Nomenklatury Scalonej, co z kolei wpływa na ocenę, czy dany pojazd podlega przepisom ustawy o podatku akcyzowym. Ponadto konstrukcja przepisów w zakresie opodatkowania akcyzą samochodów osobowych, która uzależnia wysokość podatku od wartości pojazdu, rodzi pokusę jej zaniżania. Dlatego też Ministerstwo Finansów wyraziło gotowość wspólnej pracy nad założeniami do nowego systemu opodatkowania.

Za podstawę nowego systemu, który ma zastąpić obecny podatek akcyzowy,  ma zostać wzięty poziom emisji CO2 oraz norma spalania EURO. Jakie są zalety, a jakie wady takiego rozwiązania?

Nadal trwają analizy dotyczące czynników, które mogłyby być wykorzystane jako podstawa opodatkowania na potrzeby nowego systemu podatkowego. Nie można w tej chwili definitywnie przesądzać, czy będzie to poziom emisyjności czy norma EURO właśnie ze względu na fakt, że każde z możliwych rozwiązań ma swoje wady jak i zalety. Założeniem jest, by nowy system podatkowy uwzględniał aspekt środowiskowy.

Czy nowy podatek będzie nadal uwzględniał pojemność silnika?

Założenie, by przy ustalaniu podatku brana była pod uwagę pojemność silnika i jej zróżnicowanie było częścią inicjatywy, z którą wystąpił senator Peczkis. Propozycja ta będzie podlegać dalszym analizom.

Resort planuje podobno zwolnienie z nowego podatku np. osób starszych. Czy jeszcze jakieś grupy społeczne, zawodowe mogłyby być brane pod uwagę?

Kwestie ewentualnych zwolnień z podatku podlegają analizie. Dotyczy to zarówno zwolnienia dla osób starszych, podobnie jak i innych ulg, które mogłyby być uwzględnione w systemie opodatkowania samochodów.

Czy rozważany jest pomysł uzależnienia stawek od tego czy samochód jest nowy czy używany?  
 
Uzależnienie opodatkowania od statusu pojazdu (nowy/używany) to kolejne z pierwotnych założeń roboczej inicjatywy senackiej. Kwestia ta będzie podlegać dalszym analizom.

Kiedy można spodziewać się założeń do programu? Czy można już coś o nich powiedzieć? Kiedy będzie gotowy cały projekt ustawy?

Na posiedzeniu połączonych komisji senackich: Komisji Infrastruktury, Komisji Ustawodawczej i Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w 22 czerwca, przewodniczący tej komisji wskazał termin 3 miesięcy na opracowanie założeń nowego systemu opodatkowania. Planujemy więc przedstawienie tych założeń we wrześniu tego roku.

Podatek ekologiczny kilkukrotnie był wcześniej omawiany przez Sejm. Ze względów politycznych i społecznych przeciwne mu były wszystkie ugrupowania, wskutek czego nowa opłata nigdy nie weszła w życie. Dlaczego właśnie teraz miałoby się udać?
 
Naszym celem jest wypracowanie optymalnego rozwiązania, które z jednej strony zapobiegałoby nieprawidłowościom w opodatkowaniu samochodów osobowych, z drugiej zaś mogłoby być akceptowane społecznie.


 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane