/  / CEPiK 2.0 - kolejny poślizg

CEPiK 2.0 - kolejny poślizg

null
null

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom rządu nowy system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców nie zostanie wdrożony z początkiem przyszłego roku. Nie wiadomo także, kiedy może to nastąpić.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
- Niemożliwe jest uruchomienie tego systemu w dniu 1 stycznia 2017 r., jeżeli chcemy dbać o prawidłową komunikację pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie wydawania dokumentu stwierdził Piotr Woźny, wiceminister cyfryzacji podczas posiedzenia Sejmu 22 września.

Jak przekonywał, Ministerstwo Cyfryzacji dopiero 1 stycznia 2016 r. przejęło od ministra spraw wewnętrznych i administracji nadzór nad Centralnym Ośrodkiem Informatyki, który pracuje nad bazą centralną systemu CEPiK 2.0. – Na dzień, w którym minister cyfryzacji przejmował ten projekt, na 25 rozporządzeń wykonawczych, które są niezbędne do tego, żeby zrealizować projekt CEPiK 2.0, były wydane jedynie dwa rozporządzenia. Z chwilą przejęcia nadzoru nad tą jednostką odpowiedzialną za stworzenie bazy centralnej CEPiK 2.0 minister cyfryzacji rozpoczął intensywne i zakrojone na bardzo szeroką skalę działania mające na celu inwentaryzację stanu realizacji tego projektu. Działania te miały na celu oszacowanie zdolności wykonalności projektu rozumianej jako zdolność zintegrowania tych wszystkich interesariuszy, którzy są zaangażowani w projekt. Działania, które były realizowane od stycznia 2016 r., to wznowienie komunikacji pomiędzy kluczowymi interesariuszami projektu, która to komunikacja zamarła w październiku 2015 r. - – stwierdził Piotr Woźny.

Jak podkreśla, resort uruchomił współpracę z Instytutem Transportu Samochodowego, która pozwoliła zlikwidować istniejącą od czerwca 2013 r. patową sytuację polegającą na braku słownika w bazie CEPiK. - Brak słownika powoduje, że marka samochodu Ford Mondeo może być wpisana na 40 różnych sposobów do tej bazy. Jakość bazy danych /…/,  która będzie musiała zostać przeniesiona z CEPiK-u do CEPiK-u 2.0, jest bardzo słaba, co wynika właśnie z braku „słownikowania” danych wpisywanych do tejże bazy – zaznaczył wiceminister.

Mimo wydania do sierpnia tego roku 27 rozporządzeń wykonawczych, konsultacje międzyresortowe oraz rozmowy z samorządami dały powody do obaw, że jeśli system wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r., stanie się to ze szkodą dla sprawności nowego systemu. Minister nie powiedział jednak, kiedy uruchomienie systemu będzie możliwe.

W grudniu ubiegłego roku Sejm przyjął nowelizację Prawa o ruchu drogowym, która przesuwała z 4 stycznia 2016 r. na 1 stycznia, 2017 r. termin uruchomienia zmodernizowanego systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Jak tłumaczyli wtedy autorzy nowelizacji, zmiana wynika z niedostatecznego przygotowania użytkowników systemu do jego wdrożenia.

W reformie systemy gromadzenia danych o samochodach i kierowcach generalnie chodzi o to, by w systemie funkcjonującym od ponad 15 lat, było mniej błędów, a zarazem zawierał on więcej danych. Autorzy ustawy podkreślali, że wiele informacji cennych w procesie analizy rynku motoryzacyjnego czy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce nie jest wykorzystywanych w „dostatecznym stopniu”. Powodem jest ograniczony dostęp do ewidencji i niska jakość danych. Dlatego też ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z 2015 r. reformująca CEPiK przewiduje, że dane do ewidencji będą wprowadzane przez „upoważnione do tego podmioty, w czasie rzeczywistym, po dokonaniu weryfikacji zgromadzonych w niej danych, wyłącznie przy użyciu systemu teleinformatycznego”. Legislatorzy zakładają ponadto, że reforma CEPiK-u, umożliwi uruchomienie, nowych, przydatnych obywatelom i przedsiębiorcom e-usług, m.in. dostępu on-line dla kierowców do własnych danych i informacji. Usługa ta miałaby przyczynić się do zlikwidowania uciążliwości związanych z dostępem do danych i informacji o sobie. Dla branży motoryzacyjnej ważne jest m.in., że w nowym CEPiK-u mają być gromadzone informacje dotyczące badań technicznych pojazdów.

comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane