/  / Bez sądu się nie obejdzie

Bez sądu się nie obejdzie

IBRM Samar |
null
null

Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego i szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej KPMG w Polsce: Zasadnym wydaje się uznanie, iż prawo do pełnego odliczenia VAT powinno od 1 stycznia 2014 r. przysługiwać również dla nabycia pojazdów, które nie spełniają na podstawie obecnych przepisów homologacyjnych wymogów uznania za pojazd ciężarowy, o ile według poprzednio obowiązujących przepisów takie prawo przysługiwało.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Paweł Janas, IBRM Samar: Czy skoro od 1 stycznia 2014 r. do dnia implementacji decyzji derogacyjnej obowiązywać będą zasady zawarte w art. 86a i art. 88a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oznacza to, że na ten okres wróci możliwość odliczenia 100 proc. VAT od samochodów "z kratką"?

Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego i szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej KPMG w Polsce: W sytuacji gdy od dnia 1 stycznia 2014 r. nie uda się wdrożyć decyzji derogacyjnej Rady UE pozwalającej na nałożenie wnioskowanych przez Polskę ograniczeń prawa do odliczenia VAT zastosowanie znajdą przepisy ustawy VAT w brzmieniu, które przywróci przedsiębiorcom większe możliwości odliczenia. Z  początkiem stycznia 2014 r. wejdą w życie przepisy art. 86a ustawy VAT zgodnie z brzmieniem których podatnik może odliczyć 60 proc. podatku naliczonego przy zakupie pojazdów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 6 tys. złotych. Ograniczenie to nie będzie jednak dotyczyć tzw. vanów oraz pikapów, a także m.in. pojazdów o ładowności większej niż 500 kg, które na podstawie świadectwa homologacji zostaną uznane za pojazdy inne niż osobowe.

Czy zmiana przepisów homologacyjnych może wpłynąć na zakres prawa do odliczenia VAT?

Teoretycznie, zgodnie z zasadą stand still do czasu implementacji decyzji derogacyjnej zasadniczo polscy podatnicy nie powinni znaleźć się w gorszej sytuacji niż przed akcesją Polski do Unii Europejskiej. A to mogłoby oznaczać powrót do pełnego odliczania VAT od aut z tzw. „kratką”, której montaż umożliwiał przyznanie pojazdowi homologacji ciężarowej. Tym niemniej zmienione przepisy w zakresie homologacji pojazdów będą stanowić praktyczne ograniczenie w uzyskaniu pełnego odliczenia podatku VAT od niektórych typów pojazdów. Wspomniane przepisy wskazują dodatkowe wymogi, jakie muszą spełnić pojazdy w celu zaklasyfikowania ich za pojazdy ciężarowe. Przepisy, które weszły w życie w 2012 r. zasadniczo miały na celu ograniczenie w zakresie możliwości uzyskiwania homologacji ciężarowej przez mniejszej pojazdy ( np. popularne samochody w nadwoziu hatchback) poprzez wstawienie tzw. „kratki”.

Czy powstanie ograniczeń spowodowanych wprowadzeniem nowych wymogów w zakresie homologacji nie stanowi naruszenia wspomnianej zasady stand still ?

Nie można wykluczyć, że w tym zakresie dojdzie do sporów z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi. Zasadnym wydaje się uznanie, iż prawo do pełnego odliczenia VAT powinno od 1 stycznia 2014 r. przysługiwać również dla nabycia pojazdów, które nie spełniają na podstawie obecnych przepisów homologacyjnych wymogów uznania za pojazd ciężarowy, o ile według poprzednio obowiązujących przepisów takie prawo przysługiwało.
Należy mieć również na uwadze, że przepisy ustawy VAT, które wejdą w życie z początkiem nowego roku, wskazują, że pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności oraz liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe. Może to w praktyce rodzić konieczność uzupełnienia wyciągu ze świadectwa homologacji w przypadku, gdy – mimo określenia charakteru pojazdu jako ciężarowego – wyciąg nie zawiera wymaganych informacji.

Czy osoby, które nabędą w tym okresie samochód z pełnym odliczeniem VAT zachowają prawa nabyte do odliczeń także po wdrożeniu przepisów derogacyjnych?

Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów implementacja decyzji derogacyjnej nastąpi w trakcie roku 2014 i do czasu wprowadzenia stosownych zmian w ustawie VAT obowiązujące będą wspomniane powyżej przepisy liberalizujące możliwość dokonania odliczenia. Nabycie odpowiedniego pojazdu przez przedsiębiorcę w okresie obowiązywania przepisów pozwalających na pełne odliczenie pozwoli na zachowanie prawa do tego odliczenia również po wprowadzeniu nowych przepisów na podstawie decyzji derogacyjnej. Przyjęcie odmiennego stanowiska w tym zakresie mogłoby wiązać się z naruszeniem konstytucyjnej zasady ochrony praw słusznie nabytych.
Musimy równocześnie pamiętać, że nie będziemy mogli skorzystać z odliczenia na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2014 r., jeżeli samochód został nabyty przed 1 stycznia 2014 r. Zagadnienie to było już przedmiotem rozstrzygnięć sądów administracyjnych (wyrok WSA w Gdańsku z 20 listopada 2013 r.).

Jakie jeszcze problemy w kwestii odliczenia VAT mogą pojawić się w przyszłym roku w przypadku wdrożenia przepisów derogacyjnych?

Obecnie trudno przewidzieć, jakie ewentualne problemy mogą się pojawić po wdrożeniu przepisów derogacyjnych. Nie ulega wątpliwości, iż Ministerstwo Finansów będzie chciało wprowadzić przepisy te jak najszybciej, a to zawsze wiąże się z powstaniem błędów legislacyjnych i nieprecyzyjnych zapisów.  
 
Jak opóźnienie we wdrożeniu derogacji VAT wpłynie na polski rynek motoryzacyjny?

Wydaje się, że z możliwości skorzystania z pełnego odliczenia poprzez zakup odpowiednich aut zdecyduje się niewielu przedsiębiorców posiadających duże floty pojazdów, a więc ci którzy zakup aut planują z dużym wyprzedzeniem. Nie można jednak wykluczyć, że dla wielu  mniejszych przedsiębiorców informacja o możliwości uzyskania zwrotu 23% podatku będzie stanowić impuls do zakupu nowych aut po 1 stycznia 2014 r. Równocześnie sami dealerzy samochodowi wyrażają gotowość do zapewnienia oferty modeli aut spełniających wymogi dla uzyskania pełnego odliczenia. Pozostaje jedynie kwestia odpowiedzi na pytanie o ile ceny pojazdów z tzw. „kratką” będą wyższe i czy nie spowoduje to spadku atrakcyjności takiego zakupu pomimo możliwości uzyskania pełnego zwrotu VAT.
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane