/  / Bat na lekkoduchów i oszustów

Bat na lekkoduchów i oszustów

IBRM Samar |
null
null

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego wysokość mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Projekt, który trafił niedawno do uzgodnień, koncentruje się na kwestiach związanych z ruchem drogowym.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Projektowane zmiany rozporządzenia z 2003 roku zostały częściowo wymuszone ubiegłorocznym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał niektóre zapisy dokumentu za niekonstytucyjne. Opracowanie nowego projektu wynikało także z konieczności dostosowania wysokości kar do zmian w innych ustawach (m.in. prawa o ruchu drogowym), a także po prostu - do zmieniających się wymogów codziennego życia.

Bat na lekkoduchów…

Pierwsza kategoria to wykroczenia przeciw bezpieczeństwu ruchu drogowego. W stosunku do poprzedniego rozporządzenia pojawia się zapis, który nakłada mandat w wysokości do 100 zł na pieszych poruszających się po zmierzchu - po drogach poza terenem zabudowanym - bez widocznych dla innych uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych. Kolejna zmiana także ma na celu karanie za lekceważenie bezpieczeństwa, a jest związana z rosnącą w ostatnich latach popularnością w Polsce czterokołowców, popularnie zwanych quadami. Zrodziło to konieczność dostosowania przepisów do nowej rzeczywistości, a szczególnie zminimalizowania coraz częstszych tragicznych wypadków związanych z kierowaniem tymi pojazdami. Stąd legislatorzy zaproponowali 100-złotowy mandat za brak kasku ochronnego, który poza kierowcami motocykli i motorowerów objął teraz także kierowców quadów. Przepis ten obejmuje też sytuację, gdy przewozimy pasażerów bez kasku. Do kategorii bezpieczeństwo zaliczyć można ponadto zmiany związane z przewożeniem dzieci w autobusach. Mandat 200-złotowy będzie musiał zapłacić kierowca autobusu za niewłączenie świateł awaryjnych podczas wsiadania i wysiadania dzieci z autobusu. Nowy projekt przewiduje także kary dla pijanych kierowców „pojazdów niemechanicznych”. Ci nietrzeźwi (z powodu alkoholu i/lub narkotyków) zapłacą 500-złotowy mandat, a ci będący „w stanie po spożyciu” - od 300 do 500 zł.

 ...i na oszustów

Nowe przepisy nakładają ponadto 300-złotowy mandat na osoby posługujące się bez uprawnień kartą parkingową (dla osób niepełnosprawnych). Gdy dodatkowo  nie stosują się do znaków drogowych - kary rosną. I tak, gdy osoba taka lekce sobie waży zakaz wjazdu, zapłaci mandat w wysokości 550 zł. Poprzednio, gdy wysokość kary nie była powiązana z kwestią uprawnień do karty parkingowej, kara za złamanie tego zakazu wynosiła 250 złotych. Z 500 do 800 złotych wzrośnie z kolei mandat za bezprawne zajęcie miejsca przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej. Przypadki takie to dziś prawdziwa plaga w polskich miastach, a ustawodawca w uzasadnieniu do projektu wprost określa takie zachowania, jako „swoiste oszustwo”.  
 
I jeszcze jedna ciekawa zmiana przepisów. Dotychczasowe rozporządzenie nakładało 300-złotowy mandat dla właściciela pojazdu, który zezwolił na prowadzenie pojazdu osobie bez uprawnień na drodze publicznej. Teraz, przy zachowaniu tej samej stawki mandatu, przepis ten rozciągnięto także na strefę zamieszkania lub strefę ruchu.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie standardowo 14 dni po ogłoszeniu.

 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane