/  / 987 mln zł pomocy publicznej dla firm motoryzacyjnych

987 mln zł pomocy publicznej dla firm motoryzacyjnych

UOKIK|
null
© FIAT
null

Spółki motoryzacyjne działające w specjalnych strefach ekonomicznych zachowały prawo do otrzymywania pomocy publicznej. Nominalna wartość pomocy udzielonej od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2012 roku czterem spółkom wyniosła ponad 987 mln zł.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
W Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Są to obszary, w których działalność gospodarcza prowadzona jest na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy korzystają z pomocy publicznej udzielanej w formie ulg podatkowych: zwolnienia z podatku dochodowego, a duże spółki (zatrudniające ponad 250 osób), które uzyskały zezwolenie na działalność w SSE przed 1 stycznia 2001 roku, z ulg w podatku od nieruchomości.

Takie rozwiązanie ma na celu przyciąganie inwestycji do określonych regionów, tworzenie nowych miejsc pracy, a przez to wpływanie na rozwój poszczególnych regionów kraju.

W wyniku negocjacji poprzedzających naszą akcesję do Unii Europejskiej Polska została zobowiązana m.in. do przekazywania Komisji Europejskiej półrocznych sprawozdań z pomocy udzielonej spółkom z branży motoryzacyjnej, działającym na terenie stref.

Są to przedsiębiorstwa, które uzyskały zezwolenie na działalność przed 1 stycznia 2001 roku: Fiat Powertrain Technologies Poland, General Motors Manufacturing Poland, Isuzu Motors Polska oraz Volkswagen Motor Polska. Łącznie zatrudniają ponad 5 800 osób.

Zgodnie z nałożonymi na Polskę regulacjami całkowita wielkość pomocy dla każdej z tych spółek, w związku z realizacją inwestycji w sektorze motoryzacyjnym, nie może przekroczyć 30% kosztów inwestycyjnych poniesionych przez nie do 31 grudnia 2006 roku (np. na zakup linii produkcyjnej, maszyn czy budowę hal).

Komentarz Małgorzaty Kozak wiceprezes UOKiK na temat pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom z sektora motoryzacyjnego w 2012 roku

Jak wynika z najnowszego, siedemnastego już raportu UOKiK przekazanego do KE, spółki nie przekroczyły dopuszczalnej wartości pomocy, dlatego nadal mogą korzystać ze wsparcia. Przedsiębiorcy korzystali m.in. ze zwolnień z podatku dochodowego, czy umorzenia podatku od nieruchomości.

Łączna wysokość otrzymanego wsparcia do 31 grudnia 2012 roku wynosi 987,5 mln zł; w ciągu roku zwiększyła się o 64,9 mln zł.

Najbliżej dopuszczalnego progu jest spółka Isuzu Motors Polska: wartość otrzymanego do tej pory wsparcia wynosi 26% jej kosztów inwestycyjnych.

Na drugim miejscu znajduje się Volkswagen Motor Polska: do 30 grudnia 2012 roku otrzymał pomoc w wysokości 16,5% zainwestowanych kwot.

Trzeci jest Fiat Powertrain Technologies Poland: firma uzyskała wsparcie w wysokości 15,9% środków przeznaczonych przez spółkę na inwestycje.

Najmniejsze wsparcie (na poziomie 1,6% wydatków na inwestycje) natomiast otrzymała spółka General Motors Manufacturing Poland.
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane