/  / "Angliki" znów przed Trybunałem

"Angliki" znów przed Trybunałem

IBRM Samar |
null
null

Głośna sprawa samochodów z kierownicą umieszczoną po prawej stronie wraca na wokandę Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 20 marca sąd ma wydać wyrok dotyczący tego, czy Polska respektuje prawo unijne zakazując rejestracji tego typu pojazdów.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Przedstawiona na początku listopada opinia (rekomendacja) rzecznika generalnego  Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Niila Jääskinena nie pozostawiała wątpliwości. Polska, a także Litwa, muszą wyrazić zgodę na rejestrowanie samochodów wyposażonych w układ kierowniczy umieszczony po prawej stronie. Ostateczna decyzja ETS-u w tej sprawie wydaje się być już tylko formalnością. Wydana w 2013 r. rekomendacja nie jest co prawda dla sędziów wiążąca, ale rzadko w przeszłości zdarzało się, by wyrok rozmijał się z wcześniejszymi opiniami przygotowanymi przez rzecznika. Jeśli 20 marca sąd stwierdzi uchybienia strony polskiej, będzie to oznaczało, że rząd będzie musiał zmienić przepisy prawa o ruchu drogowym i wydać zgodę na rejestrowanie w Polsce „anglików”.

Przedstawiciele polskich władz nie ukrywali jednak, że liczą na korzystny wyrok Trybunału. Najbardziej wyraziste stanowisko w tej sprawie zajął… resort finansów. – W ocenie Ministerstwa Finansów nie ulega wątpliwości, że zagrożenia, którym Polska chce zapobiec utrzymując zakaz rejestracji pojazdów z kierownicą po prawej stronie, mają realny charakter. Zarówno zresztą rzecznik generalny, jak  i Komisja Europejska, nie kwestionują zagrożeń wynikających z dopuszczenia do ruchu tego typu pojazdów. Zdaniem rzecznika, prowadzenie tego typu pojazdów w ruchu prawostronnym jest trudniejsze,a nawet bardziej niebezpieczne, ponieważ kierowca ma mniejsze pole widzenia niż w sytuacji, gdyby znajdował się po lewej stronie pojazdu - informowało IBRM Samar w listopadzie 2013 r. biuro prasowe resortu.

Przedstawiciele MF twierdzili ponadto, że uzależnienie rejestracji od przełożenia układu kierowniczego na drugą stronę (tak stanowi dziś polskie prawo – przyp. red.) jest środkiem, który w skuteczny sposób zapewni bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. - Zatem argumenty, jakie przedstawiła strona polska są uzasadnione. Jednakże w przypadku wydania przez TS wyroku, który byłby negatywny dla Polski, podjęte zostaną kroki mające na celu pełne wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Ponadto, wyrok w tej sprawie w sposób jednoznaczny przesądzi o zakresie zmian, jakie powinny zostać wprowadzone, żeby w pełni zharmonizować polskie przepisy z odpowiednimi uregulowaniami unijnymi – argumentowało MF w korespondencji nadesłanej do naszej redakcji.  

Paweł Janas

 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane