/  /  /  / Podali wyniki finansowe Audi AG
Audi

Audi

Zmień
Audi to niemiecka marka wchodząca w skład koncernu Volkswagen, która ma swoją siedzibę w Ingolstadt. Jest to obecnie jeden z głównych producentów samochodów z segmentu premium. Nazwa firmy została zaczerpnięta od przetłumaczonego na łacinę nazwiska założyciela Augusta Horch (w tłumaczeniu na język polski jest to wyraz "słuchaj").
Dowiedz się więcej o marce
 

Podali wyniki finansowe Audi AG

Audi|
null
© Audi
null

Po trzech kwartałach roku bieżącego koncern Audi może się pochwalić ponad 10-procentową rentownością sprzedaży z działalności operacyjnej.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
W pierwszych trzech kwartałach roku 2013 koncern Audi sprzedał łącznie 1 180 748 samochodów (2012: 1 097 507). Dzięki temu zanotowano przychód ze sprzedaży w wysokości 36 mld 965 mln EUR (2012: 37 mld 667 mln) oraz zysk operacyjny 3 mld 743 mln EUR (2012: 4 mld 197 mln). Koncern osiągnął rentowność sprzedaży z działalności operacyjnej na poziomie 10,1% (2012: 11,1%).

Mówi Axel Strotbek, członek zarządu ds. finansów i organizacji Audi AG: "Czynimy obecnie (a w latach następnych będziemy to kontynuować) duże nakłady i inwestycje po to, by Audi jeszcze lepiej prosperowało na całym świecie". Przedsiębiorstwo realizuje zrównoważoną strategię wzrostu, której cele mogą zostać osiągnięte tylko przy pomocy dużych nakładów na rzecz nowych produktów i technologii oraz zwiększania mocy produkcyjnych.

Dlatego koncern Audi na początku bieżącego roku rozpoczął realizację największego w swojej historii programu inwestycji i do 2015 roku wydawać będzie na inwestycje rocznie średnio ponad 3,5 mld EUR.

Po dziewięciu miesiącach roku koncern z Ingolstadt sprzedał już 1 180 748 samochodów (+7,6%). Cztery ringi wypracowały przychody ze sprzedaży w wysokości 36 mld 965 mln EUR (w roku 2012: 37 mld 667 mln).

Pozytywny wpływ na wielkość sprzedaży miał przede wszystkim wysoki popyt na nowe modele rodziny A3 oraz jej dynamiczny wzrost w Azji i Ameryce Północnej. Równocześnie na przychody wpływ miały także tendencje negatywne, zwłaszcza spadający popyt w krajach Europy Zachodniej zmagających się z kryzysem oraz sytuacja na rynku walut. Wpłynęły one na to, że przychody ze sprzedaży do końca września bieżącego roku były niższe o 1,9%.

Zysk operacyjny spadł co prawda do 3 mld 743 mln EUR (2012: 4 mld 197 mln), ale stało się to kosztem zwiększonych nakładów na wdrażanie nowych produktów oraz technologii i na rozbudowę międzynarodowej sieci produkcyjnej. W czerwcu w węgierskich zakładach w Gyor rozpoczęto produkcję nowego Audi A3 Limousine. Po rozbudowie dotychczasowa filia stała się kolejnym pełnowartościowym zakładem produkcyjnym koncernu.

Pod koniec tego roku w chińskiej miejscowości Foshan otwarta zostanie druga fabryka Audi w Państwie Środka. Ponadto, koncern przygotowuje się do produkcji A3 Limousine oraz Q3 w Brazylii oraz od podstaw buduje całkowicie nowy zakład w Meksyku.

Pomimo tak dużych przedsięwzięć wskaźnik rentowności sprzedaży z działalności operacyjnej, wynoszący po pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku 10,1%, nadal przewyższa planowany wskaźnik strategiczny, który według założeń ma się mieścić w przedziale od 8 do 10%.

Grupa Audi zanotowała w pierwszych trzech kwartałach 2013 zysk operacyjny: 4 mld 270 mln EUR przed opodatkowaniem (2012: 4 mld 764 mln), osiągając w ten sposób rentowności sprzedaży przed opodatkowaniem na poziomie 11,6% (2012: 12,6%). Po odliczeniu podatków wynik koncernu wynosi 3 mld 132 mln EUR (2012: 3 mld 421 mln).

W trzecim kwartale bieżącego roku obrotowego marka Audi sprzedała 400 281 samochodów (2012: 364 291 sztuk). Koncern uzyskał w ten sposób przychody ze sprzedaży w wysokości 11 mld 731 mln EUR (2012: 12 mld 645 mln). Zysk koncernu wyniósł 1 mld 100 mln EUR (2012: 1 mld 325 mln). Rentowność sprzedaży osiągnęła poziom 9,4% (2012: 10,5%).

Audi AG planuje zwiększenie sprzedaży w całym roku 2013 do liczby ponad 1,5 mln samochodów. Przychody ze sprzedaży mają nieznacznie przekroczyć poziom z roku ubiegłego.

Mimo zwiększonych nakładów na rozbudowę sieci produkcyjnej oraz na nowe produkty i technologie, przede wszystkim pozwalające spełnić zaostrzające się na całym świecie regulacje w zakresie emisji CO2, producent liczy, że w bieżącym roku rozrachunkowym osiągnie zysk operacyjny w górnych granicach zakładanego przedziału strategicznego (w granicach 8-10%).
Odnośniki
 
comments powered by Disqus
 

Najnowsze wiadomości - Audi

Reklama