/  /  /  /  / DEALERZY | Wyniki badania satysfakcji dealerów samochodowych 2013
Volvo XC60

Volvo XC60

Zmień
SegmentTerenowo Rekreacyjne / Klasa Średnia
Cena140 200 zł - 223 500 zł (aktualizacja: 2016-04-01)
Emisja CO2117 g/km - 179 g/km
Żużycie paliwa4,5 L/100km - 7,7 L/100km
 

DEALERZY | Wyniki badania satysfakcji dealerów samochodowych 2013

DCG Dealer Consulting|
null
© Materiały prasowe
null

Ogłoszono wyniki tegorocznego badania satysfakcji dealerów samochodowych ze współpracy z importerami. Po raz trzeci z rzędu dealerzy najwyżej ocenili warunki współpracy oferowane im przez koncern Volvo.

Wiadomości biznesowe są integralnym elementem Strefy Biznesu, płatnej części serwisu samar.pl skierowanej do profesjonalistów. W celu uzyskania pełnego dostępu do tej części serwisu prosimy o kontakt pod adresem email licencja@samar.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Sukces finansowy stacji dealerskiej zależy w głównej mierze obok wahań popytu oraz zmieniających się warunków rynkowych od dobrej współpracy z importerem. To jego działania decydują o jakości i dostępności sprzedawanych samochodów, skuteczności ogólnopolskich kampanii reklamowych czy atrakcyjności ofert rabatowych.

Dodatkowo, decyzje centrali, obejmujące wysokość marż dealerskich czy nakładów inwestycyjnych związanych z wyposażeniem salonu i serwisu, w decydujący sposób wpływają na rentowność dealerskiego biznesu.

Co roku na całym świecie realizowane są niezależne badania satysfakcji dealerów samochodów z jakości współpracy ze swoimi importerami. W Polsce badanie takie według standardów przyjętych w krajach Unii Europejskiej i USA jest realizowane od 7 lat.

Metodologia badania
Tegoroczne badanie zostało przeprowadzone w okresie od 1 marca do 30 kwietnia. O wypełnienie ankiet poproszono właścicieli i osoby zarządzające stacjami dealerskimi.

Poszczególne aspekty satysfakcji dealerskiej były oceniane w pięciostopniowej skali, gdzie "1" oznaczało ocenę najniższą, a "5" najwyższą. Ankieta składała się z 60 pytań, a 20 ocen cząstkowych decydowało o nocie końcowej.

Założona dla badania próba wynosiła minimum 30% populacji wszystkich dealerów danej marki (wyjątek stanowiły marki, których ilość dealerów w Polsce nie przekraczała 20; dla tych marek próba minimalna została ustalona na 40%).

W badaniu nie uwzględniono marek, których liczba dealerów w Polsce jest mniejsza niż 10 oraz marek niszowych o marginalnej sprzedaży w skali kraju.

Łącznie w badaniu uzyskano 389 ankiet od dealerów 26 różnych marek, co stanowi próbę prawie 35% badanej grupy dealerów.

W badaniu uwzględniono marki dealerów samochodów o całkowitej masie do 3,5 tony.

Opis badania
Ocena satysfakcji dealerskiej zgodnie z międzynarodowymi standardami została oparta na trzech płaszczyznach współpracy z importerem. Pierwszą stanowiła ocena sprzedawanego produktu. Ta płaszczyzna oceny obejmowała m.in. jakość, niezawodność czy dostępność samochodów oferowanych przez centralę.

Druga była ściśle związana z polityką importera jako przedstawiciela międzynarodowego koncernu. Wzięto w niej więc pod uwagę takie elementy jak atrakcyjność umowy dealerskiej, konkurencyjność strategii rynkowej czy podejście do prowadzenia biznesu.

Ostatnia oceniana płaszczyzna skupiła się na centrali jako firmie, która funkcjonuje w polskich realiach, zatrudnia konkretnych ludzi i posiada własną, specyficzną kulturę organizacyjną.

Ogólne wyniki badania
Wśród 26 sieci dealerskich uwzględnionych w badaniu trzeci rok z rzędu najwyższą ocenę zbiorczą otrzymała marka Volvo, która jako jedyna w ostatnim badaniu uzyskała średnią powyżej 4.

Sukces Volvo jest tym większy, że to już czwarte zwycięstwo tego koncernu w historii badania.

Drugą pozycję w tym roku uzyskała marka Alfa Romeo, która począwszy od roku 2007 co roku odnotowuje awans (w tym roku o jedną pozycję). Trzecie miejsce zajęła marka Mercedes, która w pięcioletniej historii badania nie opuściła pierwszej trójki.

Wśród marek wolumenowych po raz kolejny wysoko została oceniona Mazda, a także Toyota, która awansowała na czwarte miejsce w rankingu.

Należy także zwrócić uwagę na bardzo duże awanse marek z grupy Volkswagena: Skody (awans o 7 pozycji) i Volkswagena (awans aż o 11 pozycji).

Poza piętnastką marek najlepiej ocenianych pod względem jakości współpracy z dealerami znalazły się m.in. koncerny francuskie.  

Tegoroczny ogólny wynik Badania Satysfakcji Dealerskiej osiągnął po raz pierwszy w 7-letniej historii wysoki wynik ogólny (3,41), odnotowując tym samym wzrost o 0,12 pp. w stosunku do ostatniego wyniku z badania realizowanego zimą 2011 roku.

Wynik badania w latach 2007-2011 utrzymywał się na średnim poziomie 3,32 z odchyleniem na poziomie 0,03 i z tendencją spadkową. "Może za wcześnie mówić o generalnej zmianie polityki wszystkich importerów w zakresie współpracy ze swoimi dealerami, ale na pewno jest to wynik postępujących zmian w wielu sieciach dealerskich - podsumowują autorzy cytowanego raportu.
Odnośniki
 
comments powered by Disqus
 

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane
Reklama