/  / Polska mapa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Polska mapa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej|
null
© Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej
null

W marcu 2009 roku ruszyła pierwsza polska kampania informacyjna międzynarodowego Projektu pt. „Europejski Atlas Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”.

Europejski Atlas Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to mapa Europy pokazująca najbardziej niebezpieczne (czarne) drogi w poszczególnych państwach Europy opatrzona komentarzem dotyczącym zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W Projekt Europejskiego Atlasu BRD zaangażowanych jest 10 państw (Niemcy, Hiszpania, Holandia, Belgia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Słowacja, Czechy, Polska), które przygotowują mapy krajowe, które w 2010 roku stworzą mapę Europy.

Pierwszym etapem prac polskiego zespołu jest mapa ryzyka występującego na drogach międzynarodowych w Polsce, ponieważ tworzą główne połączenie naszego kraju z pozostałymi krajami Europy.
Drogi te stanowią zaledwie 2% długości dróg twardych, odbywa się na nich ponad 10% całości ruchu drogowego, przeważnie tranzytowego i turystycznego. Pomimo, że posiadają najwyższe w Polsce standardy bezpieczeństwa, generują około 17% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Działania na nich prowadzone mogą przynieść największą redukcję liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych.
Mapa ryzyka indywidualnego na drogach międzynarodowych w Polsce przedstawia ryzyko indywidualne, mierzone częstotliwością wypadków i wskazuje średnie ryzyko bycia ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną wypadku.


Ponadto mapa umożliwia każdemu kierowcy identyfikację najbezpieczniejszych i najbardziej niebezpiecznych odcinków dróg w regionie lub kraju. Jest pomocna przy planowaniu podróży – kierowcy mogą świadomie wybrać trasę według kryterium minimalizacji ryzyka w ruchu drogowym.

Mapa ryzyka indywidualnego pokazuje, że 55% odcinków dróg międzynarodowych w Polsce to „czarne odcinki”, czyli odcinki o największym ryzyku. Warto dodać, iż na „czarnych odcinkach” dróg możemy spodziewać się ryzyka bycia ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną nawet 10-krotnie większego niż na „odcinkach zielonych”. Najwięcej „czarnych odcinków” występuje w województwach położonych w południowo – wschodniej i południowo - zachodniej Polsce.

Przy opracowaniu mapy przyjęto następujące założenia: Sieć drogową każdego kraju biorącego udział w Programie podzielono na odcinki o długości 20 – 50 km. Ocenie poddawane są najważniejsze ciągi drogowe w okresach trzyletnich. Miarą podstawową oceny ryzyka na odcinkach dróg jest liczba wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi w okresie 3 lat. Ryzyko na danym odcinku drogi jest klasyfikowane w pięciostopniowej skali oznaczonej kolorami dla prostego odróżnienia poziomu niebezpieczeństwa:

Celem kampanii jest podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego i całego społeczeństwa nt. poziomu ryzyka na drogach międzynarodowych w Polsce poprzez zakomunikowanie szerokiemu gronu odbiorców mapy bezpieczeństwa dróg w Polsce wraz z komentarzem zrozumiałym dla użytkowników dróg jak i specjalistów.

Polska edycja Projektu Europejski Atlas BRD realizowana jest przez: Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej (generalny wykonawca), Polski Związek Motorowy oraz Politechnikę Gdańską.
 
comments powered by Disqus
 
Reklama

Szukasz konkretnego artykułu? Wpisz szukane słowo lub frazę.

Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane